Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte dat kan toch niet?

Vasstellingsovereenkomst-UWVEen vaststellingsovereenkomst wordt gewoonlijk aangegaan in geval van een ontslag waarbij beide vasstellingsovereenkomst-uwvpartijen, zowel de werkgever als de werknemer, het eigenlijk met elkaar eens zijn. Wanneer een ontslag de manier is om een arbeidsrelatie te verbreken wordt een contract opgemaakt. Daarin worden afspraken vastgelegd die zullen blijven gelden na het ontslag.

Ook afspraken die nodig zijn om het ontslag soepel te laten verlopen, zonder al te veel mogelijkheden voor een conflict en de problemen die daaruit voor zouden kunnen komen.

Redenen voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Een van de belangrijkste redenen voor een dergelijke overeenkomst is meestal het behoud van het recht op een uitkering voor de ontslagen werknemer.
De uitkerende instantie, het UWV, stelt echter meestal een voorwaarde, bij ziekte is een ontslag met wederzijds goedvinden niet mogelijk.

De werkgever is namelijk verplicht om in geval van ziekte het salaris nog twee jaar door te betalen. Formeel is een zieke dus nog steeds een werknemer van het bedrijf. Uit hoofde daarvan zal de werknemer zich aan bepaalde afspraken houden.

Na die twee jaar is de weg vrij

Na twee jaar kan een werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dan kan er ook een vaststellingsovereenkomst worden opgemaakt. Het kan nog steeds noodzakelijk zijn bepaalde zaken, afspraken dus, op papier vast te leggen.

Een vaststellingsovereenkomst is een contract. Daarin komen twee partijen overeen zich aan bepaalde regels te houden. Bij een arbeidsovereenkomst gaat het dan bijvoorbeeld om afspraken over de te verrichten werkzaamheden en de werktijden voor de werknemer, maar ook over de betalingsverplichtingen en andere plichten van de werkgever.

In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over wat te doen met het opgebouwde pensioen, met de verkregen aandelen, met niet opgenomen vakantiedagen en zo verder. Maar ook informatie over de werkgever en over het bedrijf, en het geheim houden van die informatie, kunnen de revue passeren.

Er zijn ook vaststellingen voor de werkgever

Ook voor de voormalig werkgever zullen bepaalde verplichtingen afgesproken worden. De genoemde afspraken over een eventuele vrijwillige voortzetting van het bedrijfspensioen en de latere uitbetalingen van dat pensioen, het uitbetalen van niet opgenomen vakanties en vrije dagen.

De relatie tussen werknemer en werkgever kan na twee jaar betalingen van een salaris, zonder dat daar arbeid tegenover staat en eventuele vermoedens over de met het werk verband houdende oorzaken van een ziekte, gevoelig zijn.

Maak vooral goede afspraken, en doe dat niet zelf!

Om dan toch tot goede en vooral duidelijke afspraken te komen is het voor beide partijen een goed idee zich te laten vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, er zitten uiteindelijk twee advocaten op een kantoor die, natuurlijk in goed overleg met hun cli├źnten, daar een goede overeenkomst opstellen.

Ook wanneer de relatie wel goed is, twee op het gebied van arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten weten meer dan twee mensen die samen werken of samen gewerkt hebben. Ga dus nooit alleen met uw voormalige werknemer praten over een vaststellingsovereenkomst, en raad uw werkgever aan hetzelfde te doen. Daar kan ook de relatie alleen maar beter van worden.

Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte dat kan toch niet? Read More ┬╗